Wat is yoga ?

Het woord yoga komt van het sanskriet-wortel: yuj. Dit betekent verbinden, verenigen, het richten en concentreren van de aandacht. Uiteindelijk gaat het om de vereniging van onze wil met de Wil van God.

In het algemeen wordt yoga ingedeeld in vijf richtingen;

Jnana yoga is de vorm die het meest intellectueel is, namelijk het lezen van de Yoga Sutra’s van Patanjali, de Veda’s en Upanisads (oude Indiase geschriften). Het integreren van deze kennis in het dagelijks leven staat hierbij voorop.

Bhakti yoga is de vorm van de spirituele devotie (overgave). De Hare Krishna beweging is hier een voorbeeld van te noemen, maar ook een individuele overgave naar het ‘hogere’ valt hieronder.

Karma yoga is de vorm waar de (goede) handeling voorop staat en daarmee de karmische wet (oorzaak en gevolg) vervuld en steeds minder negatieve energie aantrekt (wie goed doet, wie goed ontmoet).

Raja yoga is de vorm waarin alle andere vormen worden gecombineerd en wordt daarom wel overkoepelende of koninklijke yoga genoemd (die leidt tot vereniging met de Universele Geest).

Hatha yoga is de vorm die het meest beoefend wordt. Bij deze vorm doet men voornamelijk lichaamshoudingen (asana’s) en ademhalingsoefeningen (pranayama). Iyengar yoga wordt ook als een vorm van hatha yoga gezien, naast andere scholen zoals Stichting Yoga & Vedanta, Saswitha Stichting, Samsara en Unide, in Nederland.

Het is natuurlijk betrekkelijk om dit zo zwart wit te scheiden. Je begint vanuit een richting die het best bij je persoonlijkheid aansluit. En daar ligt dan het accent. In je ontwikkeling ga je vanzelf je kennis verbreden en integreren.

Dit zijn richtingen uit de oorspronkelijke yogatraditie uit India. In de moderne tijd zijn er nieuwe vormen ontstaan in combinatie met andere methodes. Enkele voorbeelden zijn: Poweryoga, Okidoyoga, meditatieve yoga, Egyptische yoga, Acro yoga, Dru yoga, etc.

De Yoga filosofie wordt vaak uitgelegd aan de hand van het achtvoudige pad van yoga.

“Will power develops by regular discipline”
B.K.S. Iyengar