Level 2

Voor Iyengar Yoga leraren met het Level 1 certificaat is het mogelijk zich verder te verdiepen in de kunst van de asana’s en pranayama en in het lesgeven. Er zijn een aantal studie dagen die voorbereiden voor het Level 2 examen met aandacht voor de syllabus in het uitvoeren van de asana’s en het lesgeven daarin. Ook is het toegankelijk voor mensen die zich alleen willen verdiepen in asana’s van deze syllabus, en geen examen willen doen.

Mentorschap

Vanuit het Ramamani Iyengar Memorial Yoga Insititute (RIMYI) Pune, India, vraagt men de Opleidingen tot Iyengar yoga docent om te zetten naar mentorschap, en leerlingen persoonlijk te begeleiden om Iyengar yoga docent te kunnen worden.

Toen mr. B.K.S. Iyengar (1918-2014) nog leefde, vond hij, na een evaluatie van het wereldwijd opleiden en examineren van Iyengar yoga docenten, dat het systeem aan een vernieuwing toe was, en is toen begonnen met het uitwerken hiervan.

Na het overlijden van B.K.S. Iyengar werden Geeta S. Iyengar en Prashant S. Iyengar de directie van het Instituut. In maart 2017 hebben ze de verandering van opleiden en examineren aangekondigd in een brief aan alle nationale verenigingen wereldwijd. Na veel overleg is afgelopen juli 2020 de het nieuwe systeem volledig toegepast, zie Certification and Assessment Guidelines, July 2020, RIMYI. Na het overlijden van Geeta in 2018 zijn er veel gesprekken gevoerd met Abhijata Sridhar, kleindochter van B.K.S. Iyengar en Prashant. Geleidelijk aan vormt zich een nieuw beeld van het mentorschap en examens.

Als men overtuigd is van de inhoud van Iyengar yoga, en zich daar aan wil toewijden, dan vraagt het ‘practice’ en vanuit het ‘met hart en ziel’ oefenen kan de behoefte ontstaan om het door te geven, over te dragen aan anderen, en is het de bedoeling dat je de ‘ skills’ leert, hoe Iyengar yoga les te geven.

Dit gebeurt onder intensieve begeleiding van een mentor.

Je beoefent je eigen yoga asanas, pranayama en yoga levensweg en je leert hoe dit over te dragen, in praktijk en theorie.

Één van de voorwaarden om uiteindelijk een examen te doen Level 2, georganiseerd door de landelijke Iyengar Yoga Vereniging is een aanbeveling van een mentor met minimaal Level 3 nodig. Meer informatie over het doen van examen, zie www.iyengaryoga.nl, opleiding, examens, examengids.

Data 2024:
tot aan zomervakantie
zondag 7 januari
zaterdag 24 februari
zondag 17 maart
zaterdag 20 april
zaterdag 8 juni en
zondag 30 juni

Programma:
Afhankelijk van het aantal studenten; NEEM CONTACT MET ONS OP

Kosten:
Mentoring alle Levels: kosten € 14,80 per uur.

Toelatingscriteria voor de examens:
– in bezit zijn van het Level 1 Leraar Certificaat van Iyengar Yoga
– houder zijn van het Certificatie Keurmerk (CM) van Iyengar Yoga
– lid zijn van de Iyengar Yoga Vereniging Nederland
– heel regelmatig Iyengar Yoga beoefenen en lessen volgen

Examens:

  • Level 2 kan gedaan worden minimaal 24 maanden na het behalen van het Level 1 Leraar Certificaat.
  • Het examen bestaat uit een beoordeling van de eigen uitvoering van de asana’s van het betreffende niveau en eerdere niveaus. Gevolgd door een beoordeling van de lesvaardigheid.
  • Voorafgaand aan het praktische gedeelte van het examen is een theoretisch gedeelte.

Voor meer gedetailleerde informatie over de examens surf naar www.iyengaryoga.nl (de website van de IYVN)